Border´s Blackpearl

 

 

Australian shepherd

Grupp 1 Vall-, boskaps- och herdehundar

Historik

Rasen har utvecklats i USA från hundar som sannolikt kom från Europa via Australien under 1800-talet. De amerikanska får- och boskapsuppfödarna fortsatte utvecklingen av rasen varvid man bevarade dess mångsidighet, skarpa intelligens, utpräglade vallningsinstinkter och det iögonfallande utseende som ursprungligen vann beundran. Dessa egenskaper har gjort den mycket användbar på amerikanska farmer och rancher.

Användningsområde

Australian shepherd är i grunden en vallhund som är intelligent och mångsidig vilket kräver en engagerad förare. Den är lättlärd, lyhörd, reagerar snabbt och vill arbeta i team med sin förare. Den lämpar sig därför för flera aktiviteter. Rasen kan vara neutralt inställd till okända och vakta när någon närmar sig hemmet  men det finns tyvärr även osäkra individer. Avelsansvaret ligger under Svenska Brukshundklubbens (SBKs) och officiell statistik finns därför över bl a hälsa och mentalitet. På rasklubbens webbplats www.sask.nu finns ytterligare värdefull information.

Hälsa

Rasen betraktas i dagsläget som en relativt frisk och sund ras. Det förekommer vanliga sjukdomstillstånd, om än i låg grad. För registrering krävs att avelsdjuren har känd HD- status samt känd mentalstatus på mentalbeskrivning (MH) och rasklubben har en önskan om att alla rutor i protokollet är ikryssade. Rasklubben rekommenderar även ögonlysning, exteriörbedömning samt mentaltest (MT/korning) på avelshundar för att värna en fortsatt sund utveckling av rasen.

Egenskaper / Mentalitet

Rasen utvecklades ursprungligen för arbete som gårdshund på amerikanska gårdar. Den skulle fungera som vallhund, en god kamrat och vakthund för familjen. För att kunna klara både det självständiga arbetet som krävs vid djurhantering och samarbetet med sin förare ska den vara lättlärd, intelligent och ha en hög grad av samarbetsvilja. I rasklubbens Rasspecifika avelsstrategier (RAS) är fokus på socialitet och nyfikenhet, då detta är viktiga egenskaper för att försöka bibehålla en sund ras och undvika rädda och osäkra hundar. Läs mer om detta på www.sask.nu

Storlek och utseende

Mankhöjd för hanar är 51–58 cm och för tikar 46–53 cm. Rasen är välbalanserad, något längre än hög och av medelstorlek. Färgerna är många och färgteckningen mycket individuell. Färger som förekommer är blue merle, svart, red merle, röd, alla med eller utan vita tecken eller tan-tecken. Rasen är uppmärksam och livlig, smidig och vig, solid och muskulös utan att vara grov och klumpig. Alla former av överdrifter i storlek, grovlek och päls är felaktigt enligt rasstandarden. Medfödd stubbsvans förekommer.

Pälsvård

Rasen ska ha en funktionell päls, utan överdrifter. En korrekt pälsad australian shepherd kräver ingen omfattande pälsvård. Regelbunden genomkamning, lite intensivare i fällningsperioderna bör räcka för att hålla den fri från tovor. Vissa individer har mer päls än andra, eller av en mjukare kvalitet, och dessa kan behöva mer pälsvård för att inte få tovor och bli av med överflödig underull.

Övrigt

Då rasen utvecklades för arbete behöver deras intelligens och arbetslust användas till något konstruktivt. Förutsättningen för att en australian shepherd ska passa just dig är att du tänker igenom den mängd aktivitet och arbete du är beredd att ge din hund kontinuerligt. Bakgrunden som vall- och vakthund innebär ofta andra egenskaper än om det är en ren sällskaps- och familjehund du söker.

Border´s Blackpearl  |  kfwolters@aol.com
UA-33088713-1